De Muzikale Mentorgesprekken (MMG) zijn jaarlijks terugkerende, individuele ontmoetingen tussen orkestlid en dirigent.

Duur en repertoire worden door de dirigent bepaald, maar omvatten in elk geval een stuk naar keuze van het orkestlid. Daarna volgt een kort gesprekje met de dirigent. Dit gaat vaak over hoe het orkestlid het spelen in het orkest ervaart, welk doel hij of zij heeft met muziek maken, of over vriendschappen in het orkest en belangrijke interesses buiten de muziek. Ook wordt gevraagd bij wie het orkestlid les heeft. Zo krijgt de dirigent een duidelijk beeld van het betreffende orkestlid.

Daarnaast is het doel van de MMG dat de dirigent een beeld krijgt van het spelniveau van het orkestlid. Dit beeld helpt de dirigent om te bepalen of het orkestlid toe is aan een andere plek in het ensemble (bij voorbeeld van een tweede naar een eerste blazersplek of van de derde naar de tweede violen) of aan een volgend orkest. Het is uitdrukkelijk geen auditie-moment, ten gevolge waarvan een orkestlid afgewezen kan worden.

De MMG vindt plaats tussen dirigent en orkestlid; een notulist is aanwezig voor de verslaglegging. Ouders zijn niet aanwezig, tenzij ze hun kind begeleiden. Hiertoe is een piano aanwezig. Begeleiding op een ander instrument kan uiteraard ook. Een eventuele begeleider wordt altijd door het orkestlid zelf geregeld en is niet verplicht.