Functie

Naam

Voorzitter
Anick van de Craats
Secretaris Eelko Bolt
Artistieke Zaken Luit van Velzen
Penningmeester Dennis Petri
Operationele Zaken Joost Moulijn
Materiaalbeheer Ingrid Beckers
Vrijwilligers en communicatie Dorinda Thostrup

 

     

 

 Eelko  
     

 Dennis

Joost