Lezingen over muziekgeschiedenis

Coen Stuit geeft voor geïnteresseerden lessen in muziekgeschiedenis. De lessen zijn steeds op een zaterdagavond in de kleine aula van het Haags Montessori Lyceum van 19:30-21:00. De lessen zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden, orkestleden uit alle afdelingen (vanaf ongeveer 10 jaar).  Ook ouders en andere familieleden zijn welkom.

Op veler verzoek start in september weer een nieuwe serie waarin Coen vanaf de klassieke oudheid chronologisch de hele muziekgeschiedenis doorneemt. Aan de hand van beeld- en geluidsmateriaal vertelt Coen verhalen en anekdotes waarin hij verbanden legt tussen de muziek die we bij Viotta spelen en bijvoorbeeld andere kunstvormen, historische gebeurtenissen en filosofische omwentelingen. Kom eens luisteren! Het is gezellig en je leert begrijpen waarom de muziek die je speelt zo mooi en bijzonder is. Het overzicht van de lezingen vind je hieronder.

Meer over Muziek-lezingen
19:30-21:00, HML

datum thema
30 maart Barokke supersterren en hitmachines
18 mei Vergeten vernieuwingen
volgt nog Oervader en wonderkind